Badrummet är nog, förutom källaren, det rum i ett hus eller en lägenhet som är mest utsatt för fukt, särskilt i området kring dusch och badkar. Har du ett hus med ovanvåning kan fukt i taket i badrummet på nedervåningen skapa fuktskador som sträcker sig upp i golvet på ovanvåningen, till exempel. I lägenheter kan även mögel och annan ohyra bildas vid fuktskador i taket.

Därför är det viktigaste att tänka på när du ska bygga nytt badrum att du bygger med välventilerande material, så att värme och fukt luftas ut naturligt.

Det vanligaste materialet för badrumstak är antingen gipsplattor eller betongplattor. På dessa kan sedan kakel och andra stenplattor fästas med fogmassa emellan för en snygg finish.

Precis som med andra innertak bör du planera väl, och kolla igenom vilka verktyg, material och andra tillbehör du behöver.

Några viktiga komponenter är till exempel flytspackel, fuktspärr, tätskikt, primer, fix och fogar, som alla är lika viktiga för att få det snygga resultatet just du vill ha. Har du inte koll på vad dessa är eller gör bör du höra dig fram online eller i din lokala bygghandel.

Hur ser byggprocessen ut?

Det är svårt att ge en generell bild av byggprocessen av badrumstak eftersom det helt beror på var i huset badrummet ligger, husets ålder, och vilken typ av tak som finns sedan innan. Som exempel kan följande process nämnas:

Först läggs alltså plattor, vanligtvis i gips eller betong, och på dem läggs en primer som säkerställer att den efterföljande fuktspärren fäster ordentligt. Fuktspärren bör läggas i 2-3 lager, följt av några lager tätskikt. På tätskiktet kan man sedan lägga kakelplattor, som fästs med fix, en typ av starkare häftmassa. För en slätare och snyggare finish bör man också lägga fogmassa mellan kakelplattorna.